Logo Tangoverkstan - Roller i rörelse

Hem

Workshops

Milongor

Artister
Instruktörer

DJs

Anmälan

Lokaler

Boende

Galleri

Kontakt

Tangoverkstan

english English

 

Tidigare
Festivaler

Länkar


För anmälan till tangoverkstans kurser, >>klicka här.

Tangoverkstan har veckovisa queertango events i Stockholm, och har även aktiviter på andra orter i Sverige.

Tisdagar 19.00-20.00 Nybörjarkurs, >>RFSL-huset
Tisdagar 20-21.30 Fortsättning/medelkurs, >>RFSL-huset
Tisdagar 21.30-23.00 Practica Q, >>RFSL-huset
Torsdagar 18.00-20.30 Nybörjarkurs, >>ABF-huset
Fredagar 18.00-21.30 Practica Q, >>ABF-huset

 

Det finns nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad om vad som är på gång:

>>Prenumerera på Tangoverkstans Nyhetsbrev (för lokala events)

>>Prenumerera på Stockholm Queer Tango Festival Newsletter (för internationella events)

<% ' url = "http://tangoportalen.com/export_events?xref=tangoverkstan" ' set xmlhttp = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP") ' xmlhttp.open "GET", url, false ' xmlhttp.send "" ' Response.BinaryWrite(xmlhttp.responseBody) ' set xmlhttp = nothing %>

 

© Charlotte Rivero
Reservation för att informationen på denna sida kan komma att ändras