Festivalpaket Workshop och Milongor 2011

Festivalpaket

 • (A) Nybörjarnivå
  Instruktörer: Charlotte Rivero, 
  Tobias Funke & Natascha Russo
 • (B) Fortsättning
  Instruktörer: Natascha Russo & Tobias Funke,
  Sabine Berge & Charlotte Rivero, Adriana Pegorer
 • (C) Medel till avancerad nivå
  Instruktörer: Charlotte Rivero & Sabine Berge,
  Adriana Pegorer, Tobias Funke & Natascha Russo

Festivalpaket

 • Workshops 6.00 timmar
 • Milonga Q 3 kvällar

Nivåer

 • (A) Nybörjare
  Ingen erfarenhet av tango behövs
 • (B) Fortsättning
  ½ - 1½ års dansande
 • (C) Medel/avancerad
  1½ - 5 års dansande

Schema

Workshop paketen äger rum inom följande tidsramar:

 • Fredag 17.00-21.30
 • Lördag 11.00-19.30
 • Söndag 10.30-16.00

Scheman:


Workshop beskrivning paket (A) Nybörjare

 • Musikalitet för nybörjare
 • Tangons grundelement
 • Tangons grundstruktur
 • Kommunikation, kontakt & närvaro
 • Teknik
 • Musikalitet & Vals
 • arrowRollbyten

Workshop beskrivning paket (B) och (C) Forts-Avancerad

Workshop-innehåll är likadant oavsett nivå och passar alla med grunder i tango. Vi lär inte ut steg (men vi avancerar från enkla till mer avancerade övningar). Det handlar istället om att utveckla/fördjupa rollen/rollerna och bredda samspelet. Gruppindelningen innebär att du kommer att träna med dansare på din nivå.

 

Tango Release - Folding & Unfolding roles
(Workshop med Adriana Pegorer) Vi utvecklar samspelet i en lekfull dialog med tekniker från kontaktimprovisation och frigörande principer. Vi frigör genus stereotyper kopplade till förar/följarrollerna. Vi kommer att fokusera på rollbyten genom att öppna/veckla ut och vika/rama in/försluta utrymmen ("folding and unfolding the space/s") i kroppen, i kontakten/samspelet, det yttre rummet/omgivningen, andra par och musiken. Vi erfar hur stegen kan födas fram från den här kroppsliga medvetenheten och anpassningen. Det går bra att delta både för dig som föredrar att dansa båda rollerna och för dig som föredrar en roll. Det är inget krav att kunna båda rollerna för denna workshop. Alla nivåer från fortsättning till avancerad. Ta med bekväma kläder strumpor/lågklackade skor och dina vanliga tangokläder/skor.

Upplev Flow med Glidande Roller
(Workshop med Charlotte Rivero och Sabine Berge) Vi fördjupar och breddar samspelet i lekfull improvisation. Queertango associeras med rollbyten och samkönad dans. Queertango ger också möjlighet att utforska mer glidande roller/”sliding roles” i en förtätad kontakt, inkapslade av musiken. Det kan beskrivas som ett ”flow”, ett slags flöde av här och nu där känslan av vem som för eller följer upplöses. Charlotte kommer att lotsa dig i olika övningar för att uppnå detta. Charlotte kommer också att guida dig till olika sätt att lyssna på musiken för att skapa en förtätad kontakt och därmed kunna dansa på ett ömsesidigt sätt med mer aktivt följande och mer lyhört förande. Vi dansar i traditionell och icke-traditionell omfamning. Det går bra att delta både för dig som föredrar att dansa båda rollerna och för dig som föredrar en roll. Det är inget krav att kunna båda rollerna för denna workshop. Alla nivåer från fortsättning till avancerad.

 

Krydda din dans med rollbyten
(Workhop med Tobias Funke och Natascha Russo) En workshop som handlar om hur du kan föreslå och ge utrymme för rollbyte och hur du tillfälligt kan ta över "den andra rollen". Vi utforskar grundläggande koncept inom kontaktimprovisation och applicerar det på tango. Vi utforskar hur vi kan använda oss av kroppslig spänning/närvaro för smidiga rollbyten och vilken roll abrazon (omfamningen) kan betyda. Hur kan vi växla roller på ett trångt dansgolv och i vilka positioner och steg passar det bäst? Det går bra att delta både för dig som föredrar att dansa båda rollerna och för dig som föredrar en roll. Det är inget krav att kunna båda rollerna för denna workshop. Alla nivåer. Förkunskaper: grunder i tango.


Övergripande schema

 

Fredag 13/5

Lördag 14/5

Söndag 15/5

 

 

 

 

11.00-13.30 Abf
(A) Nybörjare
Musikalitet & Vals
Charlotte Rivero

 


13.40-15.40 Abf
(C) Medel/ Avancerad
Krydda din dans med rollbyten

Tobias Funke &
Natascha Russo

13.30-15.30 Abf
(C) Medel/ Avancerad
Upplev Flow med Glidande Roller
Charlotte Rivero &
Sabine Berge

17.00-18.30 Abf
(A) Nybörjare
Dina första tangosteg
Charlotte Rivero

 

13.30-15.30 Rfsl
(A,B) Nybörjare/ Fortsättning
Krydda din dans med rollbyten
Tobias Funke &
Natascha Russo

17.30-19.30 Rfsl
(C) Medel/ Avancerad
Tango Release - Folding & Unfolding roles
Adriana Pegorer

17.30-19.30 Rfsl
(B) Fortsättning
Tango Release - Folding & Unfolding roles
Adriana Pegorer


19.00-21.00 Abf
(B) Fortsättning
Upplev Flow med Glidande Roller
Charlotte Rivero &
Sabine Berge
   

19.30-02.00 Milonga

20.00-03.00 Milonga

16.00-24.00 Milonga


 

ABF Logo

© Tangoverkstan - roller i rörelse ®
Reservation för att informationen på denna sida kan komma att ändras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Musikalitet & Vals
En workshop om musikalisk förståelse och träning i valsens dynamik och rytmiska möjligheter. Kursen är praktisk och du får får dansa både förar och följarroll med enkla grundsteg.