<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Schema Grupp A Nybörjare

6edStockholm International Queer Tango Festival 2011

Grupp A

Schema Grupp A Nybörjare

Fredag 13/5

Lördag 14/5

Söndag 15/5

ABF-Huset
Sveavägen 41
Subway: Rådmansgatan
 RFSL-Huset
Sveavägen 59
Subway: Rådmansgatan
ABF-Huset
Sveavägen 41
Subway: Rådmansgatan
RFSL-Huset
Sveavägen 59
Subway: Rådmansgatan
ABF-Huset
Sveavägen 41
Subway: Rådmansgatan
RFSL-Huset
Sveavägen 59
Subway: Rådmansgatan
 


11.00-13.30
(A) Nybörjare
Musikalitet & Vals
Charlotte Rivero


 


 


 

 

 

13.30-15.30
(A,B) Nybörjare/ Fortsättning
Krydda din dans med rollbyten
Tobias Funke &
Natascha Russo

 

 

 

 

 

 

17.00-18.30
(A) Nybörjare
Dina första tangosteg
Charlotte Rivero
         
           
 

19.30-02.00 Milonga

 

20.00-03.00 Milonga

 

16.00-24.00 Milonga