Välkommen att prova första gången. Den här kursen passar dig utan förkunskaper men även dig som nyligen gått en nybörjarkurs men nu vill befästa grunderna, finslipa tekniken eller kanske lära dig "den andra rollen".

Du kan anmäla dig med eller utan partner. 


Alla deltagare förväntas följa FHM:s rekommendationer samt att inte komma till kursen vid sjukdom, även vid milda luftvägssymtom eller andra symtom (hosta, halsont, snuva, ont i bröstet, huvudvärk, påverkad lukt/smak, magont, ont i leder/muskler).


Vi byter roller inom paret. Vi föreslår partnerbyten för de som önskar. Vi rekommenderar inneskor och bekväma vardagskläder. .


Vi ser gärna att du är fullvaccinerad mot covid19 alt har antikroppar inte äldre än 6 månader.
Kursinnehåll
I den här kursen fokuserar vi på tangons grunder och musikalitet. Kursserien är systematisk och följer en klar linje och ett tydligt system för tango, musikalisk förståelse och rörelsekvalitet. Rytm, frasering och musikalitet utgör viktiga verktyg för att kunna skapa ömsesidighet i dansen och samtidigt berika traditionen.  Medveten närvaro, empati, intention, lyhördhet och tydlighet är också viktiga aspekter av kursen och vi utforskar dessa delar genom olika övningar för att nå fram till en ömsesidighet som kan ta sig olika uttryck från tydlig rolluppdelning till helt öppna roller.

Vi kommer att jobba med kommunikation och kontakt vidare med; hållning, balansaxel,  center, caminata, ochos, enkel giro, riktningsbyten och rebotes. Under kursen kommer du att introduceras till tangons grundstruktur och få verktyg att improvisera inom strukturen men även utmana den.


Kurspaket startar  14/3

KURSPAKET TANGO
  • Paket 11 ggr Tangoinstruktion 1 timme. Kl 18:00-19:00. Avgift 2200 kr
  • Paket 7 ggr 1 timme kl 18:00-19:00 Avgift 1650 kr
  • Paket 5 ggr 1 timme kl 18:00-19:00 Avgift 1200 kr 

  • Om du därefter vill fortsätta kursen kan du tanka på valfritt antal lektioner.  Det är alltid förmånligast att teckna längre paket från början

Ta igen missad lektion  genom extra stöd under lektion.

Hur betalar jag och när?


1. Betala hela avgiften i samband med anmälan till Tangoverkstans bankgiro 5403-9557


För dig som är förälder med delad vårdnad varannan vecka kan vi ordna specialarrangemang. Hör med oss hur vi kan hitta en bra modell.

 Anmälan är bindande. Ingen återbetalning av avgift görs vid förhinder. Vid sjukdom före kursstart med läkarintyg får du ha medlen innestående till en annan motsvarande kurs. Missade lektioner pga förhinder eller tillfällig sjukfrånvaro kan tas igen (under terminen)  förutsatt att du anmält frånvaro. Om du inte kan ta igen lektion under terminen kommer du att få extra stöd nästkommande lektion. Försök att ha så lite planerad frånvaro som möjligt så att du inte kommer efter för mycket.

Om kursen inte kan hållas pga restriktioner från FHM återbetalas uteblivna lektioner.


Alla paket/klippkort är personliga och kan ej delas.


ANMÄLAN 

Anmälan till tango-terminskurs nybörjare och inbetalning till Tangoverkstans bankgiro 5403-9557.
Info Charlotte Rivero, 079- 348 56 97, tangoverkstan@yahoo.com