Den här kursen passar dig utan förkunskaper (men även dig som nyligen gått en nybörjarkurs/fortsättningskurser men nu vill befästa grunderna, finslipa tekniken eller kanske lära dig "den andra rollen". På grund av pandemin har vi anpassat kursen efter det:


Du kan anmäla dig med eller utan partner. Om du anmäler dig med partner bör det vara någon som du delar hushåll med eller motsvarande.

Det är inte nödvändigt att anmäla sig med partner men då får du istället öva solo och"parövningar" görs då istället på coronasäkert avstånd från varandra.

Alla deltagare förväntas följa FHM:s rekommendationer om handtvätt, handsprit, avstånd 2 meter,  samt att inte komma till kursen vid sjukdom men även vid milda luftvägssymtom eller andra symtom (hosta, halsont, snuva, ont i bröstet, huvudvärk, påverkad lukt/smak, magont, ont i leder/muskler).

Vi byter roller inom paret men inte partners. Vi rekommenderar inneskor och bekväma vardagskläder. Du får gärna använda munskydd om det känns bekvämt för dig.


Kursinnehåll
I den här kursen fokuserar vi på tangons grunder och musikalitet. Kursserien är systematisk och följer en klar linje och ett tydligt system för tango, musikalisk förståelse och rörelsekvalitet. Rytm, frasering och musikalitet utgör viktiga verktyg för att kunna skapa ömsesidighet i dansen och samtidigt berika traditionen.  Medveten närvaro, empati, intention, lyhördhet och tydlighet är också viktiga aspekter av kursen och vi utforskar dessa delar genom olika övningar för att nå fram till en ömsesidighet som kan ta sig olika uttryck från tydlig rolluppdelning till helt öppna roller.

Vi kommer att jobba med kommunikation och kontakt vidare med; hållning, balansaxel,  center, caminata, ochos, enkel giro, riktningsbyten och rebotes. Under kursen kommer du att introduceras till tangons grundstruktur och få verktyg att improvisera inom strukturen men även utmana den.


NYHET! Kroppsmedvetenhet genom Feldenkraismetoden

Cirka 1 tim av lektionen baseras på kroppsmedvetenhet genom Feldenkraismetoden vilket kommer att underlätta för dig att förstå rörelsedynamiken i tangodansen. Ta med  egen yogamatta/filt/badlakan för "teknikdelen"  Vi jobbar individuellt, liggande,sittande och stående under Feldenkrais-delen av workshopen.  Klä dig med löst sittande kläder du kan röra dig i, extra strumpor/sockor och gärna träningssneakers.

Feldenkrais är en rörelsepedagogisk metod. Metoden handlar om att lära sig hur det är möjligt att röra sig lättare, friare och bekvämare med minsta möjliga ansträngning för största möjliga flyt i rörelsen. Värdefullt i vardagen, i arbetet, på fritiden och inte minst en tillgång för tangodansare.


Kurspaket  Tango & Feldenkrais startar  20/9

  • Paket 10 ggr Tango & Feldenkrais 
  • Tango & Feldenkraislektioner 2 timmar kl 18-20. Avgift: 2895 kr.
    (20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 6/12)

  • Paket 7 ggr Tango & Feldenkrais  
  • Tango & Feldenkraislektioner 2 timmar kl 18-20. Avgift: 2590 kr.
    (20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11)

  • Paket 5 ggr. Avgift: 1200 kr (20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10)


Hur betalar jag och när?

1. Betala hela avgiften i samband med anmälan till Tangoverkstans bankgiro 5403-9557

För dig som är förälder med delad vårdnad varannan vecka kan vi ordna specialarrangemang. Hör med oss hur vi kan hitta en bra modell.


 Anmälan är bindande. IOm kursen inte kan hållas pga strängare restriktioner från FHM återbetalas uteblivna lektioner.  Vid sjukdom före kursstart med läkarintyg får du ha medlen innestående till en annan motsvarande kurs men ingen återbetalning sker oavsett om du kan ta igen eller ej.  Missade lektioner pga förhinder eller tillfällig sjukfrånvaro kan tas igen (under terminen)  förutsatt att du anmält frånvaro. Om du inte kan ta igen lektion under terminen kommer du att få extra stöd nästkommande lektion. För Feldenkrais gäller istället ljudstreaming alt annan dokumentation.  Försök att ha så lite planerad frånvaro som möjligt så att du inte kommer efter för mycket. Alla paket/klippkort är personliga och kan ej delas. Ingen återbetalning av avgift görs vid förhinder.ANMÄLAN  KURS

Anmälan till Tango och Feldenkrais

Inbetalning till Tangoverkstans bankgiro 5403-9557. Ange namn+ och kursnivå.


Info Charlotte Rivero, 079-348 56 97, tangoverkstan@yahoo.com

Tangoverkstans leds av Charlotte Rivero som jobbar professionellt med tangoundervisning och regelbundet har uppdrag vid universitet och högskolor t ex Teaterhögskolan.

Tangoverkstan- Roller i rörelse®  VARMT VÄLKOMMEN!