Tango i Stockholm Nyheter
Nyhetsbrev
Newsletter

Kalendarium för Tangokurser mm i Argentinsk Tango i Stockholm

Välj datum  Share on Facebook Tweet

Sö 25 maj 2014 kl 13.45 till Sö 25 maj 2014 kl 22
Viskningar och rop! Cries and whispers. Om Tangons nyanser. Shades of Tango. Tango enQuentro Sunday-package
Med Charlotte Rivero
ABF, Teatersalen, 6 tr, Sveavägen 41

Viskningar och rop!- Tangons nyanser.  Shades of tango. (Tango enQuentro  Sunday-workshop & practica-package ). All levels! For english  please scroll down.


En intensivkurs med Charlotte Rivero för dig som vill komma vidare i din tango! Vi jobbar med tangons nyanser från not till fot. från golvet och upp, från topp till tå & från insidan och ut!

Vi lär oss att lyssna på tangons nyanser och viskar dessa med vår kropp och känsla i en dialog med vår partner.

Hur kan vi göra det behagligt för vår partner att vara i våra armar? Hur skapar vi en dans som andas, möjliggör flyt, känsla, variation och överraskningar? Vi utforskar hur vi kan skapa en dynamisk dans i en ömsesidig dialog.

Under kursen får du verktyg till en fördjupad förståelse för nyanserna och hur hur du konkret kan jobba för att förbättra din teknik & närvaro.

Lektionen bygger på fredagens lektion om hållning och lördagens lektion om abrazo men kan tas separat. (Du har större behållning av att delta i alla tre lektionerna vilket ger fördjupad förståelse.)

Det går bra att anmäla sig solo! Vi roterar partners för de som anmält sig solo.

Under kursen behandlas:

 • Tangonyanser från not till fot.
 • Tango som en dialog
 • Närvaro/Kontakt/kommunikation
 • Musikalitet & känsla
 • Golvteknik och Fotteknik
 • Center
 • Hållning från topp till tå!
 • Balansaxel
 • Andning och elasticitet
 • Cirkularitet

Schema:

 • kl 11.45-13.45 Practica Q träning. Passa på att träffa dina kurskamrater innan lektionen och dansträna.
 • kl 13.45-15.30 Lärarledd workshop 1.75 timmar. 
Fortsatt dans/träning  för den som vill:
 • kl  16.00-22.30 Practilonga Q
Tangoverkstan och kurserna leds av tangopedagog Charlotte Rivero, Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare på Teaterhögskolan, Danshögskolan och Gih.Cries and Whispers - Shades of tango! (Tango enQuentro Sunday workshop & practica -package) . All levels ! 

 

An intensive course with Charlotte Rivero for those looking to get ahead in your tango ! We will work with the shades of tango from note to foot, from the floor and up , from head to toe and from the inside out !


We learn to listen to tango shades and whispers them with our body and emotion in dialogue with our partners. How do we create a dance that breathes , allowing fluency, feeling , variety and surprises ? We explore how we can create a dynamic dance of mutual dialogue .The lesson is based on Friday's lesson on posture and Saturday's lesson on abrazo but may be taken separately . ( You have a greater benefit from attending all three sessions providing in-depth understanding . )

It's okay to sign up solo! We rotate partners for those who signed up solo.


Schedule :

 • 11:45 to 13:45 Practica Q  Take the opportunity to meet your fellow students before the lesson and dance practice .
 •  13:45 to 15:30 Teacher led workshop 1.75 hours .
Continued dance  :
 • 16:00 to 22:30 Practilonga Q
Tangoverkstan and courses led by tango teacher Charlotte Rivero , Charlotte Rivero also works as a guest teacher at the Theatre Academy , University of Dance and GIH .Info Charlotte Rivero, 073-770 25 15 [email protected]

http://www.tangoverkstan.se

Tangoverkstan- Roller i rörelse®

Kostnad: 395

Tangokurs i Stockholm
Intensitet, passion, känsla och
musikalitet
Tangokurs i Stockholm
Tango är för oss frihet, inspiration
och danslust