Tangoverkstan - Roller i Rörelse® leds av Charlotte Rivero, grundare av och utvecklare av normkritisk genus/queertangopedagogik i Sverge.

Tangoverkstan - Roller i rörelse® erbjuder tangokurser i Stockholm där verksamhetens bas finns. Tangoverkstan - Roller i rörelse® har dock många uppdrag även i övriga landet och utomlands. Tangoverkstan - Roller i rörelse® erbjuder:

 

 

 


Tangofilosofi och pedagogik

Tangoverkstans tangoträning med betoning på träning och social dans. Här får du prata på dansgolvet, stanna upp och diskutera steg. Du behöver ingen partner för att komma hit för de flesta brukar gilla att dansa med alla och med dansare på olika nivåer. Hit kommer flera dansare som gillar att dansa båda rollerna och som tycker om att utforska tangons möjligheter i en vänlig openminded miljö. Vi spelar en mix av modernt och gammalt  men med betoning på klassisk tango och bryr oss inte så mycket om gamla mossiga danskoder som konserverar könsroller t ex uppbjudningskoden att män har uppbjudningsföreträde. Alla kan bjuda upp!

Vi tillämpar en queer och problembaserad tangopedagogik under våra kurser och vill kunna erbjuda möjligheter att dansa tango på ett fritt sätt även under träningstillfällena.

Pedagogik Våra kurser fokuserar på följandets och förandet grunder och på det som händer mellan dansande kroppar bortom förutbestämda roller. Vi utforskar medveten närvaro (mindfulness), kommunikation, rörelsedynamik och improvisation. Vi fokuserar på teknik för närvaro och kommunikation och arbetar med organisk rörelsedynamik. Vi utgår från att följar- och förarroller är aktiva och lyhörda i ett ömsesidigt samspel. Under kurser erbjuds roll- och partnerbyten. På så vis lär du dig tango på ett mer djupgående sätt och får en ökad förståelse för de båda rollernas möjligheter och förutsättningar. Dansrollerna benämns följar- och förarroll och är öppna för alla. Emellanåt pratar vi inte om vare sig förare eller följare utan fokuserar på initiativ, energi och flöden. Kurspedagogiken ger på så vis utrymme för den egna fantasin och det egna uttrycket i dansen. Pedagogiken kan beskrivas som queer med ett fokus på att belysa och utmana begränsande heteronormativa praktiker i den traditionella tangon. Exempel på begränsande praktiker i den traditionella tangon är t ex att utmåla tangon som att följarrrollen är “kvinnans roll” och förarrollen “mannens roll” och ett erotiskt spel melllan “Mannen” och “Kvinnan”. Tango kan dansas så med behöver inte och bör inte begränsas till enbart det eftersom det bland annat exkluderar icke-heterosexuella och heterosexuella som kanske inte alls vill hänvisas till en förutbestämd dansroll pga sitt kön. Under Tangoverkstans kurser bestämmer du själv om du vill dansa “feminint”, “maskulint”, “erotiskt” eller dansa utan dessa begrepp. Vi talar inte om för dig vad “femininitet” eller “maskulinitet” innebär eller att du ska bejaka din “kvinnlighet” eller “manlighet” och förföra din partner. Inte heller betraktar vi rörelsekvaliteten i rollerna som feminin respektive maskulin. Vi fokuserar främst på organisk rörelsekvalitet bortom könskodning, rollernas danstekniska aspekter och på det möte som kan uppstå människor emellan.

Kurserna är givetvis öppna även för de som väljer att dansa en roll. Du bör då anmäla dig med en partner eller säga till i förväg så att vi kan ordna en åt dig.

 


Charlotte Rivero

Charlotte Rivero, (genuspedagog och leg sjuksköterska), har 19 års erfarenhet som tangoinstruktör och startade 2005 Tangoverkstan - Roller i rörelse® där undervisning sker i enlighet med genus/queer/ normkritisk, problembaserad tangopedagogik som hon utvecklat och infört i Sverige.

Charlotte har många års erfarenhet av ledarskaps- och kvalitetsutveckling, professionelll handledning & stödgrupper inom sjukvården samt livsstilsfrågor, stress- och krishantering. Hon har tidigare undervisat på Karolinska Institutet samt inom Landstinget och utvecklat problembaserat lärande och empowerment i flera olika projekt.

Charlotte är också gästpedagog på olika skolor och högskolor och ger lektioner i tango & mindfulness och genus/könsroller på Teaterhögskolan, Danshögskolan, Gymnastik och idrottshögskolan och Sveriges kommuner och landsting.

Charlotte har undervisat danspedagoger i queer danspedagogik och även presenterat pedagogiken på Nofod, en internationell danskonferens januari 2006 (publicerat). Hösten 2005 var hon i Buenos Aires för att studera queertangoscenen och de praktiker som skapar genus och sexualitet utifrån queerteori. En del av resultaten presenterades på en internationell danskonfrens (Nofod, Stockholm) januari 2006 under rubriken “What is Queer Tango?”. Hon hade då även en work shop i queertango med rubriken “Queering the Argentine Tango”.

Charlotte Rivero reser varje år till Buenos Aires för nätverkande, uppdatering och fortbildning som en del av Tangoverkstans kvalitetsarbete.

 

 


Tangoverkstan - Roller i rörelse® on Tour

2008

19 september Esf Malmö esf2008.org

26-29 september Queertangofestival Hamburg www.queer-tango.de/

24-25 oktober Oslo tangoskolen.no

3 november- 22 december Buenos Aires

2009

16 januari  2009 Oslo, Norway

24 januari  2009 Östersund, Sweden

April 17-18  Helsinki, Finland

May 21-24 Köln, Germany

June/July  25/6- 5/7 San Fransisco

July 25-27 Copenhagen, Denmark

October 2-4 Hamburg , Germany

October 20-25 Malmö,  Sweden

2010

Uppsala once a week during spring, Sweden

May 7-9 Brussels Pride festival

August Norway Queer Tango weekend

September S:t Petersburg

September Queer Tango Festival Hamburg

Oktober Teaterhögskolan i Malmö

Oktober Högskolan för musik och drama i Göteborg

2011

28-30 Januari Bokenäs Tangomaraton

3 April London Tango Release

7 Maj Bryssel Special Tango & Roles in Motion

3-4 Juni Göteborg HBTQ Festivalen

11 Juni Linköping Tango de La Plata

26-28 Augusti Oslo Friends, Fjord and Tango 2011

1-4 September Köpenhamn Copenhagen Queer Tango Festival

30 Sep - 2 Oct Hamburg Queer Tango Festival

12-14 Oct Malmö Malmö Theatre Academy

11-13 November Bryssel, L-week

19 & 23 November New York Strictly Tango

2012

16-18 Mars Köpenhamn, Queer Tango Weekend

24-26 Augusti Oslo: Friends, Fjord & Tango

13-14 Oktobe Örebro, TangoRioNegro

November; Malmö, Teaterhögskolan

November, Köpenhamn, Queertango.dk

Nov/Dec, Hamburg, Nuevas Milongueras & El Bajo

2013

Januari, S:t Peterburg

 

 


Tangoverkstans uppdragsgivare och  samarbetspartners