Tango i Stockholm Nyheter
Nyhetsbrev
Newsletter

Kalendarium för Tangokurser mm i Argentinsk Tango i Stockholm

Välj datum  Share on Facebook Tweet

Lö 24 maj 2014 kl 13.45 till Lö 24 maj 2014 kl 22
ABRAZAME! KRAMA MIG! Abrazo-Om konsten att kramas i tango. The art of embracing in tango.
Med Charlotte Rivero
ABF, Teatersalen, 6 tr, Sveavägen 41

ABRAZAME! KRAMA MIG! Om konsten att kramas i tango!  (Tango enQuentro  Saturday-workshop & practica-package ). All levels! For english scroll please scroll down.


En intensivkurs med Charlotte Rivero för dig som vill komma vidare i din tango! Vi jobbar med Abrazon, tangokramen i dess olika aspekter från golvet och uppåt & från topp till tå. Från insidan och ut!

Många gånger kan vi uppleva att det känns obekvämt i abrazon, den känns för lös eller kanske för hård och tät. Tangon funkar inte alls. Andra gånger kan abrazon kännas helt underbar och vi hamnar i flow. Vad är det egentligen som gör en abrazo behaglig och möjliggör flyt i dansen?

Hur kan vi göra det behagligt för vår partner att vara i våra armar? Hur skapar vi en abrazo som andas, möjliggör en fin danskvalitet och känsla?

Vi utforskar hur vi kan skapa en dynamisk abrazo som fungerar som ett elastiskt kitt inom dansparet.

Under kursen får du verktyg till en fördjupad förståelse för hur du fungerar och hur hur du konkret kan jobba för att förbättra din teknik & närvaro. Vi går igenom hur vi kan skapa en dynamisk abrazo som fungerar som ett elastiskt kitt inom dansparet. Du kommer kanske upptäcka att du behöver träna mer på vissa aspekter medan du har lättare för andra.

Lektionen bygger på fredagens lektion om hållning men kan tas separat.

Det går bra att anmäla sig solo! Vi roterar partners för de som anmält sig solo.

Under kursen behandlas:

 • Abrazons idé
 • Abrazo fundament
 • Från tät till öppen abrazo
 • Tango som en dialog
 • Närvaro/Kontakt/kommunikation
 • Musikalitet & känsla
 • Golvteknik och Fotteknik
 • Center
 • Dissociering
 • Hållning från topp till tå!
 • Balansaxel
 • Andning och elasticitet
 • Cirkularitet

Schema:

 • kl 11.45-13.45 Practica Q träning. Passa på att träffa dina kurskamrater innan lektionen och dansträna.
 • kl 13.45-15.30 Lärarledd workshop 1.75 timmar. 
Fortsatt dans/träning (ev piqniq och dans utomhus) för den som vill:
 • kl  16.00-22.00 Practilonga Q
Tangoverkstan och kurserna leds av tangopedagog Charlotte Rivero, Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare på Teaterhögskolan, Danshögskolan och Gih.ABRAZAME ! HUG ME ! The art of embracing in tango ! ( Tango enQuentro Saturday workshop & practica -package ) . All levels ! For english scroll please scroll down .

 
An intensive workshop with Charlotte Rivero for those looking to improve quality aspects of  the embrace in your tango ! We work with  the embrace Abrazo,  the tango hug in its various aspects from the floor upwards and from head to toe. From the inside out !


Many times, we feel that it is uncomfortable in the embrace, it feels too loose or perhaps too hard and dense . Tango does not work at all. Other times, abrazon feel absolutely wonderful and we get into a flow . What is it that makes an abrazo comfortable and allow fluidity of the dance?

How can we make it pleasant for our partners to be in our arms ? How do we create an breathing abrazo, allowing a fine dance quality and feeling?

We explore how we can create a dynamic abrazo that acts as an elastic connection within the dance couple.

During the course, you acquire a deeper understanding of how you operate and how you can work to improve your technique and presence. We review how we can create a dynamic abrazo that acts as an elastic connection in the dance couple. You may find that you need to practice more on certain aspects while others might go more easy.

The lesson is based on Friday's lesson on posture but can be taken separately.

It's fine to sign up solo! We rotate partners for those who signed up solo.

The course covers :

 • The idea of Abrazo
 • Abrazo foundations
 • From close to open abrazo
 • Embracing in a dialogue
 • Connection / communication
 • Musicality & feeling
 • Floor & Foot tecnique
 • Center
 • Dissociation
 • Posture from head to toe !
 • Axis
 • Breathing and elasticity
 • Circularity
Schedule :

 • 11:45 to 13:45 Practica Q . Take the opportunity to meet your fellow students before the lesson and dance practice .
 •  13:45 to 15:30 Teacher led workshop 1.75 hours.
Continued dance / exercise ( ev piqniq and dancing outdoors ) for those who want to:
 • 16:00 to 22:00 Practilonga Q
Tangoverkstan and courses led by tango teacher Charlotte Rivero, she also works as a guest teacher at the Theatre Academy , University of Dance and GIHInfo Charlotte Rivero, 073-770 25 15 [email protected]

http://www.tangoverkstan.se

Tangoverkstan- Roller i rörelse®

Kostnad: 395

Tangokurs i Stockholm
Intensitet, passion, känsla och
musikalitet
Tangokurs i Stockholm
Tango är för oss frihet, inspiration
och danslust