Tango i Stockholm Nyheter
Nyhetsbrev
Newsletter

Kalendarium för Tangokurser mm i Argentinsk Tango i Stockholm

Välj datum  Share on Facebook Tweet

Må 1 feb 2016 kl 19.30 till Må 1 feb 2016 kl 21
Tangokurs Fortsättning, Medel och Avancerad! Alla nivåer!
Med Charlotte Rivero
Dansstudion, Frejgatan 41
Vi fortsätter vår  resa från förra terminen. Denna kursserie utvecklas och innehåller nytt material varje termin.

Det går bra att prova första gången mot en avgift. Kursen lämpar sig för dig som har gått minst en nybörjarkurs och dansat minst en termin. Kursen passar alla nivåer från 1 termin och uppåt (Fortsättning/Medel/Avancerad).  I den här kursen ägnar vi oss mycket åt kroppsmedvetenhet & musikalitet och ger de steg vi redan kan förnyad kvalitet samt lär oss ny repertoar.

Stockholm International Queer Tango Festival  Sunday 26 May 2013. Improvised performance  tango for three with:  from the left Cristiano Bramani, Charlotte Rivero and Andrea Cesarini. Photo: Laura Valentino

Du behöver inte anmäla dig med partner. Vi byter både roller och partners men det går att bara dansa en roll om så önskas och också att öva med sin egen partner. De flesta brukar dock upptäcka fördelarna med att växla partners och även att prova båda rollerna.  Du kommer att öva med andra elever som har ungefär samma erfarenhet som du själv har.

Kursen leds av Charlotte Rivero som jobbar professionellt med tangoundervisning och regelbundet har uppdrag vid universitet och högskolor t ex Teaterhögskolan och Danshögskolan.


Kursinnehåll 

Vi fördjupar  kunskaperna i  de kvaliteter som gör din dans till tango genom olika övningar vilka fördjupar din kroppsmedvetenhet. Vi jobbar också med en utökad repertoar med koreografiska element som  t ex boleo, gancho, sacada, barrida. 

Kursserien är systematisk och följer en klar linje och ett tydligt system för tango, musikalisk förståelse och rörelsekvalitet genom kroppsmedvetenhet.  Medveten närvaro, empati, intention, lyhördhet och tydlighet är också viktiga aspekter av kursen och vi utforskar dessa delar genom olika övningar för att nå fram till en ömsesidig dans som kan ta sig olika uttryck från tydlig rolluppdelning till helt öppna roller.

Vi utforskar hur vi kan använda räta linjer, cirklar, spiraler, andning, korsat och parallellt system Under kursen kommer du att fördjupa dina kunskaper i tangons grundstruktur och få verktyg att improvisera inom strukturen men även utmana den och skapa ditt eget uttryck i samklang med din danspartner och musiken.


Kurspaket Måndagar

  • Fortsättningspaket 14 ggr måndagar kl 19.30- 21.00

Missade lektioner kan tas igen i nybörjarkursen strax innan.


Avgift

  • Paket 14 ggr är 2695 kr
  • Halvt paket 7 ggr  1695 kr
  • Klippkort 10 ggr  2295 kr.
  •  Om du väljer halvt paket så kan du sedan tanka på med 7 ggr för 1600 kr. Det är förmånligast att välja helt paket 14 ggr från början.

Hur betalar jag och när? 

1. Betala hela avgiften  i samband med anmälan eller betala anmälningsavgift 500 kr för att garantera plats. Hela kursvgiften ska vara betald innan kursstart. Tangoverkstans bankgiro 5403-9557

För dig som är förälder med delad vårdnad varannan vecka kan vi ordna specialarrangemang. Hör med oss hur vi kan hitta en bra modell.

Anmälan är bindande. Ingen återbetalning av avgift görs vid förhinder. Vid sjukdom före kursstart med läkarintyg får du ha medlen innestående till en annan motsvarande kurs men ingen återbetalning sker oavsett om du kan ta igen eller ej.  Missade lektioner pga förhinder eller tillfällig sjukfrånvaro kan tas igen (under terminen)  i vår nybörjarkurs i mån av plats alt vid speciella ta-igen-tillfällen i mån av plats. Det går inte att spara lektioner till senare terminer. Försök att ha så lite planerad frånvaro som möjligt så att du inte kommer efter för mycket.


Alla paket/klippkort är personliga och kan ej delas.Klippkort 10 ggr


Klippkort (gäller vårterminen) 10 ggr = 2295 kr

Klippkortet kan även användas på våra andra ordinarie klasser under terminen.


Tangoverkstan och kurserna leds av Charlotte Rivero, som har utvecklat tangopedagogik med genusperpektiv utifrån normkritisk genus/queerteori i Sverige. Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare med tango & genusfrågor på olika institutioner, skolor och högskolor bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Teaterhögskolan, Danshögskolan och på Gih. Läs mer om pedagogiken på Tangoverkstans hemsida.

Under kursen kommer Tangoverkstans erfarna dansare som genomgår Tangoverkstans instruktörsprogram att delta. Dessa kommer att assistera Charlotte samt arbeta mer självständigt som en del i instruktörsprogrammet. Något tillfälle kan komma att utgöras av individuell coaching ledda av instruktörsassistent. 

Info Charlotte Rivero, 073-770 25 15 [email protected],
hemsida


Anmälan 

ANMÄLAN och inbetalning till Tangoverkstans bankgiro 5403-9557. Ange namn+ och kursnivå
Prova på kostar 249 kr.  Föranmälan nedan. Avgiften dras sedan av om du tecknar dig för paket och lektionen räknas som din första i det paket du väljer att teckna. 

1/2 Anmälan prova på tango


VÄLKOMMEN!

Tangoverkstan- Roller i rörelse®

Med reservation för ändringar

Kostnad: 249

Tangokurs i Stockholm
Intensitet, passion, känsla och
musikalitet
Tangokurs i Stockholm
Tango är för oss frihet, inspiration
och danslust