Viskningar och rop!- Tangons nyanser.  Shades of tango. (Tango enQuentro  Sunday-workshop & practica-package ). All levels! For english  please scroll down.


En intensivkurs med Charlotte Rivero för dig som vill komma vidare i din tango! Vi jobbar med tangons nyanser från not till fot. från golvet och upp, från topp till tå & från insidan och ut!

Vi lär oss att lyssna på tangons nyanser och viskar dessa med vår kropp och känsla i en dialog med vår partner.

Hur kan vi göra det behagligt för vår partner att vara i våra armar? Hur skapar vi en dans som andas, möjliggör flyt, känsla, variation och överraskningar? Vi utforskar hur vi kan skapa en dynamisk dans i en ömsesidig dialog.

Under kursen får du verktyg till en fördjupad förståelse för nyanserna och hur hur du konkret kan jobba för att förbättra din teknik & närvaro.

Lektionen bygger på fredagens lektion om hållning och lördagens lektion om abrazo men kan tas separat. (Du har större behållning av att delta i alla tre lektionerna vilket ger fördjupad förståelse.)

Det går bra att anmäla sig solo! Vi roterar partners för de som anmält sig solo.

Under kursen behandlas:

 • Tangonyanser från not till fot.
 • Tango som en dialog
 • Närvaro/Kontakt/kommunikation
 • Musikalitet & känsla
 • Golvteknik och Fotteknik
 • Center
 • Hållning från topp till tå!
 • Balansaxel
 • Andning och elasticitet
 • Cirkularitet

Schema:

 • kl 11.45-13.45 Practica Q träning. Passa på att träffa dina kurskamrater innan lektionen och dansträna.
 • kl 13.45-15.30 Lärarledd workshop 1.75 timmar. 
Fortsatt dans/träning  för den som vill:
 • kl  16.00-22.30 Practilonga Q
Tangoverkstan och kurserna leds av tangopedagog Charlotte Rivero, Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare på Teaterhögskolan, Danshögskolan och Gih.

ANMÄLAN


Cries and Whispers - Shades of tango! (Tango enQuentro Sunday workshop & practica -package) . All levels ! 

 

An intensive course with Charlotte Rivero for those looking to get ahead in your tango ! We will work with the shades of tango from note to foot, from the floor and up , from head to toe and from the inside out !


We learn to listen to tango shades and whispers them with our body and emotion in dialogue with our partners. How do we create a dance that breathes , allowing fluency, feeling , variety and surprises ? We explore how we can create a dynamic dance of mutual dialogue .The lesson is based on Friday's lesson on posture and Saturday's lesson on abrazo but may be taken separately . ( You have a greater benefit from attending all three sessions providing in-depth understanding . )

It's okay to sign up solo! We rotate partners for those who signed up solo.


Schedule :

 • 11:45 to 13:45 Practica Q  Take the opportunity to meet your fellow students before the lesson and dance practice .
 •  13:45 to 15:30 Teacher led workshop 1.75 hours .
Continued dance  :
 • 16:00 to 22:30 Practilonga Q
Tangoverkstan and courses led by tango teacher Charlotte Rivero , Charlotte Rivero also works as a guest teacher at the Theatre Academy , University of Dance and GIH .


REGISTER!

Info Charlotte Rivero, 073-770 25 15 tangoverkstan@yahoo.com

http://www.tangoverkstan.se

Tangoverkstan- Roller i rörelse®