Det går bra att prova första gången. Den här klassen passar dig med vissa förkunskaper t ex prova -på.

Det är inte nödvändigt att anmäla sig med partner. Vi byter både roller och partners men det går att bara dansa en roll om så önskas och också att öva med sin egen partner. De flesta brukar dock upptäcka fördelarna med att växla  partners och även att prova båda rollerna. Vi rekommenderar inneskor och bekväma vardagskläder.


ANMÄLAN 


Anmälan till nybörjarklass tango  5/12 kl 20.00 − 21.30


AVGIFT 

Enstaka klass kostar 200 kr. (obs vi tar ej kort och avgiften måste betalas innan prova på antingen kontant eller via bankgiro)

 Tangoverkstans bankgiro 5403-9557 


Kursinnehåll
I den här kursen fokuserar vi på tangons grunder och musikalitet. 

Vi kommer att jobba med kommunikation och kontakt vidare med; hållning, balansaxel,  center, abrazo/omfamning, caminata, ochos, enkel giro, riktningsbyten och rebotes. Under kursen kommer du att introduceras till tangons grundstruktur och få verktyg att improvisera inom strukturen men även utmana den och skapa ditt eget uttryck i samklang med din danspartner.Kurs 

  • Klass torsdagar 
  • Kurs kl 20.00-21.30Om Tangoverkstan

Tangoverkstan och kurserna leds av Charlotte Rivero, som har utvecklat tangopedagogik med normkreativt genusperspektiv utifrån genus/queerteori i Sverige. Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare med tango & genusfrågor på olika institutioner, skolor och högskolor bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Teaterhögskolan, Danshögskolan och på Gih. Läs mer om pedagogiken på Tangoverkstans hemsida.Info Charlotte Rivero, 073-770 25 15, tangoverkstan@yahoo.com

Tangoverkstan- Roller i rörelse®
VARMT VÄLKOMMEN!