Kort och kreativt: Queertango weekend i Stockholm

Under lördag och söndag 3+3 timmar kl 13-16 lotsas du in i tangons värld.

Foto: Airi Iliste (Från Queer Tango Festivalen maj 2012)

ABF bjuder in: Argentinsk tango – med normkritisk qenuspedagogik Den argentinska tangon uppstod i området Rio de la Plata under 1880-talet. Tango är en pardans med möjligheter till improvisation och personligt uttryck.

Queertango innebär att dansrollerna är öppna för alla oavsett könstillhörighet. Vi växlar roller och partners.

Vi tillämpar qenuspedagogik vilket innebär att Du får prova båda dansrollerna och det ger dig redskap att förstå den dynamik som utspelas inom dansparet. Vi växlar roller och partners.. Fokus ligger på grundläggande teknik, musikalitet, kommunikation och förståelse för de båda dansrollerna. Efter denna cirkel kommer du att behärska tangons grundläggande steg och turer.

Cirkeln leds av Charlotte Rivero från Tangoverkstan -Roller i rörelse®. Charlotte är pionjär med queertango i Sverige och kan sägas vara grundare av queertango i Sverige. Charlotte är även en av pionjärerna för queertango internationellt.

Frågor: 073-77025 15, tangoverkstan@yahoo.com


Anmälan till ABF klicka här

Kostnad:  390 kr
Max antal deltagare: 20 personer.


EXTRA EXTRA EXTRA!!! Tangoverkstan-Roller i rörelse® bjuder in till:

I samband med denna helg blir det dans- och träningstillfällen både fredag och lördag:

  • Fredag 25/1 Practica Q med kurs och träning för alla nivåer
    kl 18.00-21.30
    (Efteråt går vi kanske ut och dansar på en reguljär milonga  för de som vill) Lokal: ABF, Teatersalen, 6 tr Sveavägen
  • Lördag 26/1  Festlig Practilonga Q kl 18.00-24.00 (längre öppettid om önskemål finns) Practilonga Q Med kurs kl 18.00-19.30 (alla nivåer) och dans efteråt. Knytkalas!  Lokal meddelas senare.
  • Söndag 27/1 går vi på en lokal  eftermiddagsmilonga från 16.00-20.00 för de som vill
  • Måndag  28/1  kl 18.00 startar Tangoverkstans reguljära terminskurs  14 ggr. Välkommen med anmälan! Läs mer här, klicka på texten!

VARMT VÄLKOMMEN!