OMBYTTA ROLLER! Ska vi byta grejer med varandra?

För dig som vill prova "den andra rollen" och äntligen få en inblick i hela dansen. Du kommer att få en ökad förståelse för din partner och den andra positionen i dansen. Kursen är öppen för både förare och följare med minst   1 år.s erfarenhet  Du kan anmäla dig solo.

  • Torsdagar 8 & 15 maj  kl 20.00-21.30 
Avgift hel kurs är 385 kr . Det går bra att bara delta i del 1 eller del 2  mot en avgift på 240 kr per gång. 

Charlotte, pionjär med förarkurser för följare och queertango, kommer att gå igenom fördjupad teknik och musikalitet för förarrollen i tango vilket förutsätter att du behärskar grunderna väl i den roll du dansar nu. Du bör ha dansat i minst 1 år.  Kursen lämpar sig också för dig som dansar/dansat mest i en roll  men kanske redan provat den andra rollen.

Tanken är att ge alla  möjlighet att lära sig den andra rollen och på så vis dessutom fördjupa sina färdigheter i den roll en redan dansar.

Att lära sig den andra rollen tillför en ny dimension i tangon.

Efter kursen kommer du med övning att kunna dansa som både följare & förare på praktikor Nu kan du öva båda rollerna. Nästa steg, efter övning,  är att börja föra/följa på milongor.

Du kommer också börja att kunna delta ännu mer aktivt när du går andra kurser och få en fördjupad förståelse för dansen och det som lärs ut.


Anmälan

Anmälan! Betalning sker till Tangoverkstans bankgiro 5403-9557.

Tangoverkstan och kurserna leds av tangopedagog Charlotte Rivero, pionjär med förarkurser för följare. Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare på Teaterhögskolan, Danshögskolan,  och Gih. Charlotte Rivero har lång erfarenhet som både förare och följare med 17 års tangodans i benen.

Info Charlotte Rivero, 073-770 25 15 tangoverkstan@yahoo.com http:www.tangoverkstan.se

Tangoverkstan- Roller i rörelse®