Tango i Stockholm Nyheter
Nyhetsbrev
Newsletter

Kalendarium för Tangokurser mm i Argentinsk Tango i Stockholm

Välj datum  Share on Facebook Tweet

Fr 23 maj 2014 kl 19 till Fr 23 maj 2014 kl 21.15
Tango Postura/ Posture / hållning. Från topp till tå! Från insidan och ut! Kvällspass Tango enQuentro!
Med Charlotte Rivero
ABF, Teatersalen, 6 tr, Sveavägen 41

POSTURA / POSTURE HÅLLNING! FRÅN TOPP TILL TÅ! FRÅN INSIDA OCH UT!  (Tango enQuentro fredagspass med workshop och praktika). For english please scroll down.

Det här är workshopen för dig som känner att du vill lyfta din tango kvalitativt och ägna dig åt tangons fundament från topp till tå och från insidan och ut. Det som gör att dansen flyter och ger elegans.

Många gånger  kommer vi inte vidare i vår tango p g a problem med hållningen. Utan funktionell hållning - ingen tango!  Det spelar ingen roll hur många kombinationer du kan om din hållning gör att du får obalans i kroppen och inte kan utföra stegen med kvalitet. Det kan också leda till att kommunikationen med din danspartner inte är optimal och att musikalisk precision minskar. Ofunktionell hållning kan med tiden också medföra ryggradsproblem. Genom ökad medvetenhet och träning kan du förbättra din hållning vilket är bra både för dansen och vardagen.


Moment i workshopen:

 • Hållning grundprinciper
 • Hållning från topp till tå
 • Hållning från insidan och ut
 • Kroppens stabiliserare och mobiliserare
 • Skelett, muskler & fascia
 • Soloövningar
 • Parövningar
 • Teori & praktik


Du kan komma solo. Det är en klass med  teori & praktik, soloövningar och parövnigar. Vi roterar partners bland de som kommer solo. 

 • kl 17.00-19.30 Vi startar med TangoTräning! Passa på att lära känna övriga kursdeltagare innan klassen startar. 
 • kl 19.30-21.15 LÄRARLEDD LEKTION
Extra bonus för de som vill och orkar fortsätta dansa under kvällen:
 • kl 21.30-24.00 PractilongaQ tangodansträning för de som  vill danas/träna mer. _____________________________________________________________

POSTURA / POSTURE ! FROM HEAD TO TOE ! FROM INSIDE AND OUT! ( Tango enQuentro Friday sessions with workshops and practica )


This is the workshop for you who feel the need to lift your tango qualitatively and dedicate yourself to the tango foundation from head to toe and from the inside out. What makes the dance flows and adds elegance .

Many times we will not go further in our tango because of problems with posture . Without functional posture - no tango ! It does not matter how many combinations you can if your posture creates an imbalance in the body and you can not perform the steps with quality. It can also lead to less optimal communication with your dance partner  and also  musical precision decreases. Dysfunctional posture over time may also lead to spinal problems. Through increased awareness and training, you can improve your posture which is good both for dance and everyday life.


Moment in the workshop:

 • Posture fundamentals
 • Posture from head to toe
 • Posture from the inside out
 • The body's stabilizers and mobilizers
 • Bones , muscles and fascia
 • Solo exercises
 • Partner exercises
 • Theory & Practice


You can come solo. There is a class of theory & practice , solo exercises and parövnigar . We rotate partners among those who sign up  solo.


 • 17:00 to 19:30  We start with Tango Training! Take the opportunity to get to know other students before class starts.
 • 19:30 to 21:15  TEACHER LED LESSON

Added bonus for those willing and able to continue dancing throughout the evening :

 •  21.30-24.00 Practilonga Q tango dance training for those who wish to dance/ exercise more.Info Charlotte Rivero, 073-770 25 15 [email protected]

http://www.tangoverkstan.se

Tangoverkstan- Roller i rörelse®


Kostnad: 395

Tangokurs i Stockholm
Intensitet, passion, känsla och
musikalitet
Tangokurs i Stockholm
Tango är för oss frihet, inspiration
och danslust