Tango i Stockholm Nyheter
Nyhetsbrev
Newsletter

Kalendarium för Tangokurser mm i Argentinsk Tango i Stockholm

Välj datum  Share on Facebook Tweet

Sö 26 maj 2013 kl 13.30 till Sö 26 maj 2013 kl 15.30
Milonga (lisa & traspié) - All levels! Sun 26 May 13.45
Med Charlotte Rivero
ABF, Teatersalen, 6 tr, Sveavägen 41

For english scroll down. En workshop om musikalisk förståelse och träning i milongans dynamik och rytmiska möjligheter. På vad sätt skiljer sig milonga från tango? Kursen är praktisk och du får dansa både förar och följarroll med enkla grundsteg. Vi övar också på teknik och rörelsekvalitet för att kunna leka med rytmen och uttrycka milongans dynamik och karaktär.

Kursen är öppen för alla nivåer. Det går fint att anmäla sig singel! Vi går från enkla till mer avancerade övningar/ steg så att danspar kan välja och träna på den nivå som känns bekväm men också utmanande. I och med att gruppen har blandade nivåer uppmuntrar vi partnerbyte inom samma nivå. Grunder i tango behövs.

Anmälan


In english

What is the difference between milonga and tango? A workshop about musical understanding and practice in the dynamics milonga and its rhythmical possibilities. The Course is hands-on and you get to dance both as leader and follower with basic steps. Special aspects of the technique & quality of movements required for rhythmic play will also be a topic. It is possible to sign up without partner.

It is possible to sign up without partner. The workshops are open for all levels! We advance from simple to more advanced exercises so couples can choose and practise on a level comfortable and also challenging for them. Although the workshops have mixed levels we encourage partner changes within the same level. Basic knowledge of tango is neccessary.

Register


073-7702515

[email protected]

http://www.tangoverkstan.se

Kostnad: 360

Tangokurs i Stockholm
Intensitet, passion, känsla och
musikalitet
Tangokurs i Stockholm
Tango är för oss frihet, inspiration
och danslust