Tango enQuentro Workshop Weekend i Stockholm 23-25 Maj 2014

Instruktörer - Tango enQuentro 23-25 maj 2014 Stockholm

Charlotte Rivero (Stockholm)

Charlotte är grundare av Queer Tango i Sverige. Hon startade samkönade kurser redan år 2000 och då med roll- och partnerbyten och en pedagogik med problembaserat lärande och feministisk teoribildning som grund. Dessa kurser kopplades senare, år 2005, ihop med queer teori och utvecklades ytterligare och kallades därefter queer tango. Sedan år 2005 är kurserna mixade avseende genus/kön och sexualitet. Den första officiella queer tango kursen i Sverige gav Charlotte tillsammans med Sabine Berge 2005. Charlotte presenterade sin queer tango pedagogik under den internationella dansforskarkonferensen NOFOD i Stockholm 2006 med både paper och workshop.

Charlotte grundade år 2006 Tangoverkstan- Roller i rörelse, baserad i Stockholm, för att kunna sprida idén om queer tango och driva ett förändringsprojekt på tangoscenen. Idag erbjuds regelbundna terminskurser på alla nivåer flera gånger i veckan. Hon arrangerar sedan år 2007 Stockholm International Queer Tango Festival, den andra queertangofestivalen i världen.

Charlotte ger dessutom tangokurser/ uppvisningar/föreläsningar i övriga Sverige och utomlands t ex Ryssland, Belgien, Argentina, USA, Tyskland, England, Norge, Danmark och Finland. Hon har undervisat på Queer Tango Festivalerna i Hamburg, San Francisco, Köpenhamn och Bueons Aires.

Hennes arbete med att utveckla genus/normkritisk pedagogik för queertango har fått erkännande av officiella institutioner i Sverige. Hon arbetar som inbjuden gästlärare med tango och queer- och genusteori på Teaterhögskolan i Malmö/ Stockholm, Dans och Cirkushögskolan (Stockholm), Högskolan för Scen och Musik (Göteborg), Sveriges kommuner och landsting samt gymnasieskolor.

Charlotte betonar musikalitet & improvisation , rörelsekvalitet, mindfulness, kontakt & kommunikation. Lekfullhet i dansen och att utforska roller utgör en viktig del: från tydliga roller, tydliga rollbyten till mer glidande/öppna/improviserade roller.
Pedagogiken är grundad i genus/queer teori, normkritiskt tänkande, problembaserat lärande och empowerment med lek och utforskande av makt/genusstrukturer i undervisningen.
Tangoverkstan


 

Charlotte Rivero
charlotte