<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Untitled Document

Fortsättning/medelavancerad kurs

Charlotte Rivero/Tangoverkstan
tisdag 31 augusti kl 20–22
RFSL, Sveavägen 59

Det går bra att prova första gången.

Man behöver inte anmäla sig med partner. Vi växlar både roller och partners men det går att bara dansa en roll om så önskas och också att öva med sin egen partner. De flesta brukar dock upptäcka fördelarna med att växla partners och även att prova "båda" rollerna. Du ska ha dansat regelbundet i minst ett år för att kunna vara med i fortsättningsgruppen (om du har dansvana, lätt att lära och redan gått hos Tangoverkstan så kan de gå bra med kortare erfarrenhet) . För att vara med i medel/avancerade gruppen ska du ha dansat i minst 2-4 år. Vi jobbar nivåanpassat i 2 grupper.

Kursserien är systematisk och följer en klar linje och ett tydligt system för tango, musikalisk förståelse och rörelsekvalitet. Rytm, frasering och musikalitet utgör viktiga verktyg för att kunna skapa ömsesidighet i dansen och samtidigt berika traditionen. På samma gång får vi alltså verktygen att utmana och berika traditionen eftersom en kunskap om hur du med musikens hjälp kan röra dig kreativt, bekvämt, rörelsedynamiskt tillsammans med din partner ger frihet att skapa nya uttryck, möjligheter och möten. Medveten närvaro, empati, intention, lyhördhet och tydlighet är också viktiga aspekter av kursen och vi utforskar dessa delar genom olika övningar för att nå fram till en ömsesidig dans som kan ta sig olika uttryck från tydlig rolluppdelning till helt öppna roller.

Vi kommer att jobba med giros & ochos, riktningsbyten, rebotes och de fyra grundkoreografiska idéerna i tango ( så långt vi hinner): sacada, boleo, gancho, barrida. Vi utforskar hur vi kan använda diagonaler, räta linjer, cirklar, spiraler, andning, nivå, korsat och parallellt system samt motsatt riktning för att skapa olika musikaliska uttryck och energier. Efter kursen kommer du att få en djupare förståelse för tangons grundstruktur och få verktyg att improvisera inom strukturen men även utmana den och skapa ditt eget utryck i samklang med din danspartner.

Tangoverkstan kan erbjuda följande paket:

Tisdagar 9 ggr

Ett helt komplett terminspaket . Allt i ett: Kurs och träning/dans samma kväll!

Pris med 10% medlemsrabatt 1440 kr (ord pris 1600 kr) Några av passen kommer att förlängas så att den totala instruktionstiden uppgår till 13.5 timmar.

Den 12/10 är det ingen instruktion utan tid för träning kl 20.00-22.00 och lösning av uppgifter som redovisas tillfället efter det vilket kommer att bli ett förlängt pass.

*****************************************

Medlemmar i Tangoverkstan har 10 % rabatt vid anmälan och betalning av anmälningsavgift 500 kr ( avgiften är inkkluderad i angivna paketpriser) senast 10 augusti till Tangoverkstans bankgiro 5403-9557 samt betalning av resterande avgift senast 31 augusti kontant vid kursstart.

Medlemskap för 2010 kostar 100 kr och ansökes via mejl och betalas i samband med att anmälningavgift betalas. Resterande kursavgift går att betala kontant senast vid kursstart för att rabatten ska gälla. Det går bra att avtala att dela upp resterande avgift och slutbetala överenskommet datum.

Tangoverkstan och kurserna leds av Charlotte Rivero, genuspedagog och leg sjuksköterska, som har infört och utvecklat tangopedagogik med genusperpektiv utifrån genus/queerteori i Sverige. Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare med tango & mindfulness och genus/könsroller på olika institutioner, skolor och högskolor bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Teaterhögskolan, Danshögskolan och på Gih. Läs mer om pedagogiken på Tangoverkstans hemsida.

Info Charlotte Rivero, 073-770 25 15 tangoverkstan@yahoo.com

Anmälan http://www.tangoverkstan.se och inbetalning till Tangoverkstans bankgiro 5403-9557. Ange namn+ och kursnivå

Tangoverkstan- Roller i rörelse

Prova på kostar 180 kr. Träning/dans efteråt fram till 22.00 Avgiften dras sedan av om du tecknar dig för paket.

Kostnad: 1440 kr per person.