<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Untitled Document

Nybörjarkurs Tango med fokus på Musikalitet, Kontakt & Närvaro

Charlotte Rivero/Tangoverkstan
tisdag 31 augusti kl 19–22
RFSL, Sveavägen 59

Det går bra att prova första gången. Man behöver inte anmäla sig med partner. Vi byter både roller och partners men det går att bara dansa en roll om så önskas och också att öva med sin egen partner. De flesta brukar dock upptäcka fördelarna med att växla partners och även att prova båda rollerna. Inneskor och bekväma vardagskläder rekommenderas.

Kursinnehåll I den här kursen fokuserar vi på tangons grunder och musikalitet. Kursserien är systematisk och följer en klar linje och ett tydligt system för tango, musikalisk förståelse och rörelsekvalitet. Rytm, frasering och musikalitet utgör viktiga verktyg för att kunna skapa ömsesidighet i dansen och samtidigt berika traditionen. På samma gång får vi alltså verktygen att utmana och berika traditionen eftersom en kunskap om hur du med musikens hjälp kan röra dig kreativt, bekvämt, rörelsedynamiskt tillsammans med din partner ger frihet att skapa nya uttryck, möjligheter och möten. Medveten närvaro, empati, intention, lyhördhet och tydlighet är också viktiga aspekter av kursen och vi utforskar dessa delar genom olika övningar för att nå fram till en ömsesidig dans som kan ta sig olika uttryck från tydlig rolluppdelning till helt öppna roller.

Vi kommer att jobba med kommunikation och kontakt vidare med; hållning, balansaxel, caminata, ochos enkel giro, riktningsbyten och rebotes. Vi utforskar hur vi kan använda räta linjer, cirklar, spiraler, andning, korsat och parallellt system Under kursen kommer du att introduceras till tangons grundstruktur och få verktyg att improvisera inom strukturen men även utmana den och skapa ditt eget utryck i samklang med din danspartner.

Tangoverkstan kan erbjuda följande paket:

*****************************************

Kurspaket Tisdagar med kurs och dansträning samma kväll

Instruktör är Charlotte Rivero. Vissa gånger undervisar Charlotte tillsammans med annan instruktör. Under kursen finns även hjälpdansare med dvs mer erfarna tangoelever.

Den 12/10 utgörs passet mellan kl 19-20 av coaching från Tangoverkstans dansare och därefter följer träning fram till 22.00 då deltagarna har möjlighet att dansa med mer vana dansare.

*****************************************

Missade lektioner kan tas igen under vissa torsdagar september och oktober .

Medlemmar i Tangoverkstan har 10 % rabatt vid anmälan och betalning av anmälningsavgift 500 kr ( avgiften är inkkluderad i angivna paketpriser) senast 10 augusti till Tangoverkstans bankgiro 5403-9557. Resterande avgift måste betalas senast 31 augusti kontant eller finnas inne på kontot för att rabatt ska gälla.

Medlemskap för 2010 kostar 100 kr och ansökes via mejl och betalas i samband med att anmälningavgift betalas. Resterande kursavgift går att betala kontant senast vid kursstart. Det går bra att dela upp resterande avgift och slutbetala enligt avtal.

Tangoverkstan och kurserna leds av Charlotte Rivero,genuspedagog och leg sjuksköterska, som har infört och utvecklat tangopedagogik med genusperpektiv utifrån genus/queerteori i Sverige. Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare med tango & mindfulness och genus/könsroller på olika institutioner, skolor och högskolor bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Teaterhögskolan, Danshögskolan och på Gih. Läs mer om pedagogiken på Tangoverkstans hemsida.

Info Charlotte Rivero, 073-770 25 15 tangoverkstan@yahoo.com

Tangoverkstan- Roller i rörelse

*Bindande anmälan*= Du har ingått ett avtal att köpa kursen. Du debiteras hela avgiften oavsett om du sedan kan gå eller ej. Vid sjukdom med läkarintyg återbetalas 60% av avgiften. Anmälningsavgift återbetalas ej.

Prova på kostar 140 kr. Avgiften dras sedan av om du tecknar dig för paket.

Kostnad: ord pris 1260 SEK

Kostnad: 1260 kr per person.